Foto: Trym Ivar Bergsmo

Du er her: Hovedside
Vesterålen Regionråds Kulturkalender

Reisestipend til Øst-Island for en tilbakestrømmer

I samarbeid med LungA festivalen tilbyr Kultursamarbeidet i Vesterålen en tilbakestrømmer et reisestipend til Øst-Island. Reisestipendet gjelder deltakelse i LungA festivalen 12.-19. juli 2015. LungA er en kulturfestival for ungdom som arrangeres i Seydisfjordur på Øst-Island. Hovedmålgruppa for festivalen er ungdom mellom 18-25 år, men ungdom inntil 30 år kan delta.

[ Les mer ] 22.4.2015
Reise- og arbeidsstipend til Øst-Island

Kultursamarbeidet i Vesterålen utlyser et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island for kunstnere og kulturarbeidere. Stipendet gjelder for de som yrkesmessig arbeider med kunst og kultur. Søkeren må være bosatt i Vesterålen. En leilighet sentralt i det lille fiskeværet Djúpivogur på Øst-Island stilles gratis til disposisjon. Utgifter til reise og noe kostpenger dekkes av Kultursamarbeidet i Vesterålen.

[ Les mer ] 22.4.2015
Ønsker du å delta på et Tilbakestrømsprosjekt på Nordøst-Island?

Vesterålen kulturutvalgs samarbeid med Island har utvidet seg til også å gjelde Nordøst-Island, hvor Akureyri er den største byen i regionen. De har bl.a. «stjålet» kulturutvalgets prosjektide «Tilbakestrøm» og kaller det «Aftur heim». Da kulturutvalget markerte 10 års samarbeid i Reykjavik i høst, hadde daglig leder Vibeke Suhr et møte med tilbakestrømmere fra denne regionen.

[ Les mer ] 22.4.2015
Endelig program for Framtidskonferansen

[ Les mer ] 10.4.2015
Finpuss på Framtidskonferansen

Torsdag 16. april arrangeres Framtidskonferansen på Kulturfabrikken på Sortland. Konferansen er planlagt og gjennomføres av Vesterålsløftet – nettverk for utdanning, utvikling og arbeidsliv i regionen. Arbeidsgruppa for konferansen har hatt siste finpuss på programmet, og i den grad man kan ha kontroll på framtida er det meste nå klart for en spennende og viktig konferanse på Sortland.

[ Les mer ] 10.4.2015
Bedre læring og trivsel for elever i Vesterålen - Skoleledere i Vesterålen med i nasjonalt prosjekt

Fylkesmannen i Nordland har i samarbeid med RKK og skoleledere i de seks kommunene i Vesterålen sagt ja til å delta i et delprosjekt i Utdanningsdirektoratets prosjekt «Regelverk i praksis».

[ Les mer ] 23.2.2015
Fylkesmannen om oppstartssamling av prosjekt i Vesterålen

Skoleeiere og skoleledere i Vesterålen var samlet på Sortland den 18. februar for å markere oppstarten av prosjekt Regelverk i praksis.

[ Les mer ] 23.2.2015
Skreifestivalen 2015 -
Høyverdig fisk i krokens tegn

Torsdag 12. februar 2015 gikk den årlige Skreikonferansen av stabelen, som en del av Skreifestivalen. Årets tema var linefanget fisk - høyverdig fisk i krokens tegn, et spennende tema som la til grunn et spennende program. Konferansen trakk mange deltakere, og landligge for fiskerne gjorde sitt for at så mange hadde anledning til å delta.

[ Les mer ] 23.2.2015
Kommunestruktur Vesterålen

Vesterålen regionråd var samlet til regionrådsmøte 20. februar 2015 i Lillesalen, Hurtigrutens Hus på Stokmarknes. Her var også representanter fra BDO for å presentere utredningen om kommunestrukturen i Vesterålen. Formannskapsmedlemmene fra kommunene i Vesterålen var også invitert. For å lese utredningen klikk her. For å se presentasjonen fra BDO, klikk her 20.2.2015
Innvandrere en ressurs for Vesterålen

I halvannet år har KUN Senter for kunnskap og likestilling drevet prosjektet «Innvandrere en ressurs for Vesterålen».

[ Les mer ] 9.2.2015
Utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen på plass

Les videre på Bladet Vesterålen 19.1.2015 


Søk etter ord:


 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2015 © Systems by NorNet.no