Foto: Trym Ivar Bergsmo

Du er her: Hovedside
Vesterålen Regionråds Kulturkalender

Vi søker fagkonsulent for RKK Vesterålen

RKK Vesterålen er et regionalt organ for kompetanseoppbygging og kvalitetsutvikling i kommunene i Vesterålen. Kontoret har ansvar med å tilrettelegge og koordinere for god kompetanseutvikling primært for kommunalt ansatte. Mye av arbeidet er prosjekt- og prosessorientert og nettverkbasert. Kontoret er lokalisert til Myre.

[ Les mer ] 9.10.2015
Velkommen på arrangement

Den irske kunstneren Sarah Lewtas skal holde et foredrag i kommunestyresalen på Andenes på torsdag den 8. oktober kl 18.00 der hun forteller om sin kunst og om hva hun har arbeidet med under sitt Artist in Residency-opphold på Kiilgården på Andenes

[ Les mer ] 6.10.2015
Irlandsk kunstner på Artists in Residency opphold på Kiilgården, Andenes

Den irske kunstneren Sarah Lewtas har kommet til Vesterålen. Hun er tatt ut til et to ukers residencyopphold i Kiilgården på Andenes. Dette er ledd i et opplegg med arbeidsstipender for kunstnere som Vesterålen regionråd har gjennom Kultursamarbeidet. Senere i høst kommer en islandsk kunstner til Bø.

[ Les mer ] 5.10.2015
Filmfokus Vesterålen på turné med dokumentarfilmkurs på Ipad

Kultursamarbeidets prosjekt «Filmfokus Vesterålen» har solgt dokumentarfilmkurs til Den Kulturelle Skolesekken i Nordland. Kolbjørn H. Larssen er instruktør i Vesterålen, og har besøkt ungdomsskoler i Hadsel i forrige uke, og nå i denne uka Sortland ungdomsskole. Etter høstferien vil Espen Skagen være instruktør i 3 uker på ungdomsskolene i Lofoten.


[ Les mer ] 30.9.2015
Tilbakestrømmer Astrid E. Pedersen med turnè i Vesterålen

Tilbakestrømmer Astrid E. Pedersen har fått tildelt prosjektmidler for sin turnè i Vesterålen. Sammen med Oddmund Finnset og Simen Vangen vil hun med kjærlighet, lekenhet og respekt for tradisjoner, gi lytterne et innblikk i den brasilianske musikktradisjonenes kjente og ukjente perler.


[ Les mer ] 18.9.2015
Kul Tur - Kultur- og Naturuka i Vesterålen

Den første Kultur- og Naturuka i Vesterålen arrangeres 6. - 13. september 2015. Med denne aktivitetsuka ønsker vi å sette fokus på natur og kultur.

[ Les mer ] 20.8.2015
Base Camp Skogsøya 2015

Base Camp Skogsøya 2015 arrangeres helgen 4.-6.september.

Gå til påmelding! 28.7.2015
Konstituering av ny sekretariatsleder i Vesterålen regionråd

For å sikre kontinuitet fram til ny sekretariatsleder er på plass, har Vesterålen regionråds arbeidsutvalg konstituert Vibeke Suhr som sekretariatsleder. Hun vil i tillegg fortsette som daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Silje Kristoffersen vil arbeide i Vesterålen regionråd ut sin oppsigelsestid. 10.7.2015
Tildeling av Artist in residency Vesterålen

To kunstnere fra Island og Irland har fått tilbud om 14 dagers arbeidsopphold i Andøy og Bø gjennom Kultursamarbeidets internasjonale samarbeid. Sarah Lewtas fra Irland og Gréta Ósk Sigurðardóttir fra Island er valgt blant 27 søkere. Begge kunstnerne kommer til Vesterålen i høst.

[ Les mer ] 2.7.2015
Kontaktreise til Øst-Island

Som en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Vesterålen kulturutvalg og kultursamarbeidet på Øst-Island, har daglig leder vært å besøkt samarbeidspartnere på Øst-Island. Reisens formål var å følge opp noen av samarbeidsområdene, og planlegging av videre kultursamarbeid mellom regionene.

[ Les mer ] 29.6.2015
Studietur til Orknøyene i regi av RKK Vesterålen

Studieturen ble gjennomført fra 31. mai til og med 4. juni 2015.
Kompetanseutvalget for RKK Vesterålen har sammen med Karrieresenteret i Vesterålen vært på studietur til Orkenøyene. I samarbeid med Orkney College/University of Highlands and Island Scotland la RKK opp til et opplegg hvor tema livslang læring, e-læring, helhetstenking utdanning/lokalsamfunn, karriereveiledning og system for frivillig innsats ble satt fokus på.

[ Les mer ] 5.6.2015
Tilbakestrømmere til Nordøst-Island

Frid Halmøy, Mariell Amelie Lind Hansen og Åshild Pettersen fra Vesterålen skal delta i et tilbakestrømsprosjekt på Nordøst-Island.

[ Les mer ] 2.6.2015
Tildeling av reise- og arbeidsstipend til Øst-Island

Svein Erik Tøien er tildelt reise- og arbeidsstipend til Øst-Island. Gjennom samarbeidet som Vesterålen kulturutvalg har med Øst-Island kulturråd, tilbys hvert år et arbeidsopphold. Ulike kommuner på Øst-Island har vært vertskap for ordningen. I år er første gang at Djúpavogshreppur kommune er vertskap.

[ Les mer ] 28.5.2015
TellTur

TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistering (postkassetrim). Her kan du finne turmål, registrere resultatene dine og konkurrere med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere turmål.
[ Les mer ] 22.5.2015
INVITASJON

TRENGER DU PRODUKSJONSLOKALER I SOMMER?

Kulturfabrikken Sortland vil bidra til at flere gode kunst- og kulturidéer blir en realitet. Sammen med Kultursamarbeidet i Vesterålen vil vi derfor sommeren 2015 tilby tilbakestrømmere med gode prosjekter mulighet til å bruke rom og saler vi har tilgjengelig til øving og produksjon. Bruk av lokalene vil være gratis, og Kultursamarbeidet kan bidra med reisestøtte, for de som får innvilget sin søknad.

[ Les mer ] 12.5.2015
Filmambulansen på veien i sommer 6.5.2015
Tildeling av prosjektstøtte Tilbakestrøm 5.5.2015
Bedre læring og trivsel for elever i Vesterålen - Skoleledere i Vesterålen med i nasjonalt prosjekt 23.2.2015
Fylkesmannen om oppstartssamling av prosjekt i Vesterålen 23.2.2015
Skreifestivalen 2015 - Høyverdig fisk i krokens tegn 23.2.2015
Kommunestruktur Vesterålen 20.2.2015
Innvandrere en ressurs for Vesterålen 9.2.2015
Utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen på plass 19.1.2015 


Søk etter ord:


 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2015 © Systems by NorNet.no