Foto: Trym Ivar Bergsmo

Du er her: Hovedside
Vesterålen Regionråds Kulturkalender

TellTur

TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistering (postkassetrim). Her kan du finne turmål, registrere resultatene dine og konkurrere med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere turmål.
[ Les mer ] 22.5.2015
INVITASJON

TRENGER DU PRODUKSJONSLOKALER I SOMMER?

Kulturfabrikken Sortland vil bidra til at flere gode kunst- og kulturidéer blir en realitet. Sammen med Kultursamarbeidet i Vesterålen vil vi derfor sommeren 2015 tilby tilbakestrømmere med gode prosjekter mulighet til å bruke rom og saler vi har tilgjengelig til øving og produksjon. Bruk av lokalene vil være gratis, og Kultursamarbeidet kan bidra med reisestøtte, for de som får innvilget sin søknad.

[ Les mer ] 12.5.2015
Filmambulansen på veien i sommer

Filmfokus Vesterålen kjører prosjektet "Filmambulansen" i sommer på oppdrag for Nordnorsk Filmsenter. Filmambulansen skal besøke kommuner i Nordland og Troms. Invitasjon til kommunene er nå sendt ut.

[ Les mer ] 6.5.2015
Tildeling av prosjektstøtte Tilbakestrøm

Nikolai Endresen Dahl og Daniel André Antonsen fra Sortland, Nikoline Spjelkavik og Mariell Amélie Lind Hansen fra Andøy og Edvard Karijord fra Øksnes har fått tildelt prosjektstøtte Tilbakestrøm.

[ Les mer ] 5.5.2015
Reisestipend til Øst-Island for en tilbakestrømmer

I samarbeid med LungA festivalen tilbyr Kultursamarbeidet i Vesterålen en tilbakestrømmer et reisestipend til Øst-Island. Reisestipendet gjelder deltakelse i LungA festivalen 12.-19. juli 2015. LungA er en kulturfestival for ungdom som arrangeres i Seydisfjordur på Øst-Island. Hovedmålgruppa for festivalen er ungdom mellom 18-25 år, men ungdom inntil 30 år kan delta.

[ Les mer ] 22.4.2015
Reise- og arbeidsstipend til Øst-Island

Kultursamarbeidet i Vesterålen utlyser et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island for kunstnere og kulturarbeidere. Stipendet gjelder for de som yrkesmessig arbeider med kunst og kultur. Søkeren må være bosatt i Vesterålen. En leilighet sentralt i det lille fiskeværet Djúpivogur på Øst-Island stilles gratis til disposisjon. Utgifter til reise og noe kostpenger dekkes av Kultursamarbeidet i Vesterålen.

[ Les mer ] 22.4.2015
Ønsker du å delta på et Tilbakestrømsprosjekt på Nordøst-Island?

Vesterålen kulturutvalgs samarbeid med Island har utvidet seg til også å gjelde Nordøst-Island, hvor Akureyri er den største byen i regionen. De har bl.a. «stjålet» kulturutvalgets prosjektide «Tilbakestrøm» og kaller det «Aftur heim». Da kulturutvalget markerte 10 års samarbeid i Reykjavik i høst, hadde daglig leder Vibeke Suhr et møte med tilbakestrømmere fra denne regionen.

[ Les mer ] 22.4.2015
Bedre læring og trivsel for elever i Vesterålen - Skoleledere i Vesterålen med i nasjonalt prosjekt

Fylkesmannen i Nordland har i samarbeid med RKK og skoleledere i de seks kommunene i Vesterålen sagt ja til å delta i et delprosjekt i Utdanningsdirektoratets prosjekt «Regelverk i praksis».

[ Les mer ] 23.2.2015
Fylkesmannen om oppstartssamling av prosjekt i Vesterålen

Skoleeiere og skoleledere i Vesterålen var samlet på Sortland den 18. februar for å markere oppstarten av prosjekt Regelverk i praksis.

[ Les mer ] 23.2.2015
Skreifestivalen 2015 -
Høyverdig fisk i krokens tegn

Torsdag 12. februar 2015 gikk den årlige Skreikonferansen av stabelen, som en del av Skreifestivalen. Årets tema var linefanget fisk - høyverdig fisk i krokens tegn, et spennende tema som la til grunn et spennende program. Konferansen trakk mange deltakere, og landligge for fiskerne gjorde sitt for at så mange hadde anledning til å delta.

[ Les mer ] 23.2.2015
Kommunestruktur Vesterålen

Vesterålen regionråd var samlet til regionrådsmøte 20. februar 2015 i Lillesalen, Hurtigrutens Hus på Stokmarknes. Her var også representanter fra BDO for å presentere utredningen om kommunestrukturen i Vesterålen. Formannskapsmedlemmene fra kommunene i Vesterålen var også invitert. For å lese utredningen klikk her. For å se presentasjonen fra BDO, klikk her 20.2.2015
Innvandrere en ressurs for Vesterålen

I halvannet år har KUN Senter for kunnskap og likestilling drevet prosjektet «Innvandrere en ressurs for Vesterålen».

[ Les mer ] 9.2.2015
Utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen på plass

Les videre på Bladet Vesterålen 19.1.2015 


Søk etter ord:


 

Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 Sortland, Telefon 76 11 15 00
Headerfoto: Trym Ivar Bergsmo • 2002-2015 © Systems by NorNet.no